Jobbsøknad eksempel
Startup Stock Photos

Når en arbeidsgiver skal vurdere hvem som er den beste kandidaten til en stilling vil de alltid se på CV-en først. Denne brukes til å avgjøre hvilke personer som skal tas inn til intervju og videre vurderes til stillingen. Derfor er det utrolig viktig at CV-en er innbydende og gjør deg attraktiv som jobbsøker, og gjør at arbeidsgiveren får lyst til å prate mer med deg.

Det kan oppleves vanskelig å lage en god CV, og mange synes det er vanskelig å få med den riktige informasjonen her. Derfor skal vi forsøke å hjelpe deg litt på vei med noen gode tips til hvordan du kan skrive den beste CV-en.

Design og utseende

Det er viktig å huske på at en arbeidsgiver som driver med rekruttering av ansatte til sin arbeidsplass ofte får en stor mengde søknader som skal gjennomgås. For disse personene vil din CV bare være en av svært mange, og da er det viktig at den fremstår innbydende og profesjonell.

Dersom du bruker Microsoft Word vil du se at det ligger en stor mengde ferdig bygde CV-maler som kan brukes til å skrive en god CV. Her er det mye forskjellig, så pass på at du velger bort de som har mye figurer, farger og generelt mye støy. Enkle oversiktlige CV-er fremstår mer profesjonelle.

Rettskriving

En av de viktigste tingene i et søkerbrev og i en CV er at teksten er skrevet med godt språk, og at den ikke inneholder mange grammatiske feil. Rettskriving er særdeles viktig for å fremstå profesjonelt og som en attraktiv jobbsøker.

Dersom man har litt problemer med kommaregler, eller har vanskeligheter med å forstå forskjellen mellom «og» og «å» burde man be om hjelp til å se over teksten når man er ferdig med å skrive den.

Relevant innhold

For å bli vurdert til stillingen er det viktig at innholdet i CV-en stemmer overens med jobben man søker på. Mange velger å skrive en generell CV og sende en åpen søknad til arbeidsgiveren, men det kan resultere i at man ikke blir vurdert til stillingen hvis arbeidsgiver oppfatter det som at man bare søker på «hva som helst».

For å vise at man er motivert for og kvalifisert til jobben man søker på bør CV-en tilpasses til den spesifikke stillingen. Da kan man plukke ut personlige egenskaper, kvalifikasjoner og arbeidserfaring som snakker for at man burde bli vurdert til stillingen.